Iniciades les obres per l’execució del Projecte d’Adequació parcial dels Jardins Juli Garreta per a dotar a aquest espai de 1.957 m2, d’un canvi estètic que millori i dignifiqui la zona, tot fent-la més diàfana per a dur a termes les diferents activitats que allà es porten a terme al llarg de l’any.

Les obres han estat adjudicades a MASSACHS per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, per un import de 57.025  euros. La durada de les mateixes serà de 5 setmanes.

Les obres contemplen:

  • Enderrocs: Es retiraran els dos parterres longitudinals de cada extrem que seran substituïts per jardineres individuals realitzades amb acer corten, a cadascun dels arbres. Aquestes jardineres de dimensió més reduïda permetran el manteniment de tots els arbres existents actualment alhora que permetran eixamplar l’espai. La resta de mobiliari urbà (bancs, carpa,…) serà enretirat per a la seva posterior recol·locació al finalitzar les obres.

  • Moviment de terres: La zona central de l’espai es pavimentarà amb el sistema SAULO SOLID, que donara solució als continus problemes d’embassaments que es produïen en períodes de pluja. A les zones laterals es substituirà la capa de sauló superficial, per una pavimentació realitzada amb l’àrid tècnicament millorat SAULOPARC.

  • Instal·lacions: Es durà a terme una millora de les instal·lacions de sanejament i enllumenat, instal.lant un nou bàcul per a la incorporació de nous punts de llum i reforçant la connexió elèctrica.

     

 


Enllaços destacats: https://www.rsf.cat/remodelacio-dels-jardins-juli-garreta/

 

Per més informació posi’s en contacte!

 

 

 

Comments are closed.