Massachs Obres i Paisatge slu porta més de 20 anys reciclant els residus de la construcció. Vam comprar els primers equips de maquinaria de la provincia de Girona als voltants de 1997.  (enllaç noticia 1997

Actualment ens trobem en període de seguiment i renovació del certificat CE, ampliant el compromís de adaptar-se a les normatives de qualitat Europees. 

Proccés transformació runa de formigó en àrid reciclat amb CE

ÀRIDS RECICLATS

La seva producció és un procés de tria selectiva de runa, provinent de la demolició i enderroc d’edificis i paviments, i posterior reciclatge i transformació de la runa, mitjançant gran maquinària, en diversos subproductes d’àrids reciclats.

La certificació CE garanteix un protocol de producció que aconsegueix una bona qualitat dels àrids reciclats obtinguts, que mitjançant els assaigs de laboratori corresponents, demostren les seves característiques tècniques totalment aptes segons les normatives, per diversitat d’usos en obra civil.

 

Transformació de la runa en àrid reciclat:

 

Avantatges:

  • – El consum d’àrids reciclats, esdevé l’últim pas necessari de l’economia circular, aconseguint que el consum d’àrids en la construcció, sigui sostenible pel medi ambient.
  • – El consum d’àrids reciclats, afavoreix el medi ambient reutilitzant els àrids provinent de la runa, en comptes de consumir àrid natural d’extractiva.
  • – El procés de reciclatge i producció, és una actuació de gran valor mediambiental, per gestionar i valoritzar els diferents residus en comptes de soterrar-los en un abocador autoritzat.
  • – Tècnicament i normativament, es poden utilitzar àrids naturals i àrids reciclats aconseguint els mateixos bons resultats. La manca de consum ve donada per la poca previsió en els projectes de l’ús d’àrids reciclats, per la desinformació de la seva qualitat i aplicacions, perquè l’àrid natural es pot aconseguir amb facilitat i abundància a tot el territori (que no, de qualitat) i àrids reciclats només en disposen els gestors de runa que la reciclen en comptes de portar-la a l’abocador de runa.

 

Seguim treballant, doncs, en la linea d’un model constructiu més sostenible que té en compte el medi ambient, l’impacte social-cultural i l’economia.

Exemples d’usos amb àrid reciclat, entre d’altres:

Com a subbase solera formigó

 

Com a terraplé

 

Com a subbase de carrer

 

Com a ferm de camins rurals
Com a material per drenatge de murs

 

Més informació o per tarifes de preus posi’s en contacte.

Comments are closed.