L’empresa MASSACHS Obres i Paisatge fabrica i subministra àrids per els sectors de la construcció i la jardineria. 
També s’utilitzen per la regeneració de platges, pavimentació de passeigs, places i vies verdes.

 

Demani la nostre llista de preus!  Els nostres principals productes són: 

NOM/Naturalesa/Origen

SORRES

Sorra 0/2 mm de sauló «tipus Begur» / Granític / Natural

Sorra 0/3 mm. rentada de Sauló Parc / Granític /Natural

Sorra 0/5 mm. de «mescla» / Mixta / Reciclat

Sorra 0/5 mm. de formigó / Formigó / Reciclat

Sorra 0/5 mm. rentada de Sauló Parc /  Granític / Natural

Sorra 0/5 mm. de Sauló Parc de classificació / Granític / Natural

Sorra 0/6 mm de Sauló Parc de molí / Granític / Natural

Sorra granada 4/8 mm. de Sauló Parc. Granet petit / Granític / Natural

Sorra granada 6/9 mm. de Sauló Parc. Granet mitjà / Granític / Natural

GRAVES 

Graveta 5/20 mm de «mescla» / Mixta / Reciclat

Graveta 5/20 mm de formigó / Formigó / Reciclat

Grava o Matxuca 12/25 mm de Sauló Parc / Granític / Natural

Grava o Matxuca 10/60 B mm de «mescla» / Mixta / Reciclat

Grava o Matxuca 25/50 A mm de formigó / Formigó / Reciclat

Grava o Matxuca 25/65 mm de Sauló Parc / Granític / Natural

Grava o Matxuca 50/100 mm de formigó / Formigó / Reciclat

Grava o Matxuca 65/150 mm de Sauló Parc per gabions / Granític / Natural

TOT.U I SUBBASES 

Subbase 0/10 mm de Sauló Parc / Granític / Natural

Subbase 0/12 mm de «mescla» / Mixta / Reciclat

Subbase 0/12 mm de Sauló Parc / Granític / Natural

Subbase 0/20 mm de «mescla» / Mixta / Reciclat

Subbase 0/20 mm de formigó / Formigó / Reciclat

Subbase 0/20 mm de Sauló Parc / Granític / Natural

Tot-u A 0/25 mm de formigó / Formigó / Reciclat

Tot-u B 0/25 mm de «mescla» / Mixta / Reciclat

Tot-u 0/25 mm de Sauló Parc / Granític / Natural

Gresa de tall o per reblert.

PEDRES

Pedra per mur de Sauló Parc / Granític / Natural

Pedra de rocalla o escullera de Sauló Parc de 500 a 2000 Kg / Granític / Natural

Pedra de escullera calcària de 1000 a 3000 Kg / Calcària / Natural

Pedra de escullera calcària de 3500 a 5000 Kg / Calcària / Natural

TERRES

Terra vegetal garbellada 0/5 mm / Terra / Natural

Terra Premium per jardí 0/5 mm / Terra+Sorra / Natural

Terra vegetal garbellada 0/12 mm / Terra / Natural

Terra vegetal garbellada 0/20 mm / Terra / Natural

Terra per terraplè o reblert / Terra / Natural

ALTRES

Mulch de triturat de fusta 25/50 mm

Escorça de pi decorativa 20/40 mm

Grava de riu rodona gris 6/12 12/18 18/25 mm

Mescla grava i sorra per formigó 0/20 mm

 

El subministrament d’Arids Reciclats.

Codi Gestor: E-600.99

Disposem de gran varietat de productes d’àrids reciclat amb el CE que acredita la seva qualitat per molts usos a la obra.

L’article 147.2 de la llei 5/2020 estableix que els projectes de construcció de obra pública i privada, han de determinar lús d’àrids reciclats en un percentatge mínim del 5% en pes sobre el total d’àrids previstos.

Fem el Certificat de Subministrament d’Àrids Reciclats (CSAR), obligatori per justificar el compliment de la llei 5/2020

 

 

Entre altres ÀRIDS I DIFERENTS GRANULOMETRIES, tant a granel com en BigBags; demani la nostre LLISTA DE PREUS !! 972 837 113 

En cas de necessitar granulometries concretes disposem de una gran varietat de garbells per fabricar material de la mida que el client desitgi. 

 

 —–> Galeria de productes: Subministrament d’àrids construcció: Sorra, grava, matxuca, sauló parc… a granel o en Big Bag.

A la pedrera Mas Patxot fa més de 20 anys que s’hi extreu granit. Amb el seu esmicolament,rentat i classificació aconseguim àrids de característiques homogènies, amb una bona corba granulomètrica i qualitat diferenciada.

 

 

Actualment comercialitzem el sauló tècnicament millorat amb el nom de   saulo parc r g   www.sauloparc.com

Àrids per la construcció i per jardineria.

Sorra rentada, Grava, Matxuca, Sauló, terra vegetal… i més.

MASSACHS Obres i Paisatge, més de 45 anys d’experiència al seu servei.

Posi’s en contacte !! 

 

Àrids per la construcció i per jardineria - Sauló Parc

 

Contacte