El desenvolupament d’aquest sòl urbà d’acord amb el POUM de Calgonge avança a bon ritme. Les obres promogudes per un promotor privat finalment hauran de ser recepcionades per l’Ajuntament, amb la corresponent cessió dels espais públics i noves xarxes de serveis construïdes. 

Continue reading