El promotor de les obres és l’Ajuntament de Palamós, va licitar les obres del Projecte mitjançant procediment ordinari de licitació públic obert amb puntuació especifica per garantir que l’empresa adjudicatària tingués l’experiència contrastada en obres de paisatge i actuacions a la natura.

Continue reading

 

El passat mes d’agost es van finalitzar les obres de reurbanització del Carrer Camí sota el Parc al municipi de Perelada (Alt Empordà, Girona).

Les obres van ser encarregades per Cavas del Castillo de Peralada, i és una obra annexa a una actuació més global com és la construcció del Nou Celler.

La direcció de les obres ha estat a càrrec del despatx d’arquitectura RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes.

Continue reading