El camí es va haver de tancar el març del 2010, arran dels desperfectes i esllavissades causats per la gran nevada. El ministeri de costes de l’estat és qui en té la competència però, després de molts anys esperant, l’Ajuntament ha decidit de manera unilateral realitzar una actuació de consolidació per tal millorar les condicions del camí i assegurar-ne la seva seguretat,  per què es pugui obrir el pas a finals d’aquest mes de Juny.

Continue reading

L’empresa Massachs Obres i Paisatge ha realitzat una obra de renovació dels paviments d’un dels itineraris pels visitants, significant una gran millora d’accessibilitat amb una perfecte integració paisatgística.

Tanmateix, s’han renovat les graves d’alguns jaciments i el paviment de l’Àgora, la plaça central de la part grega de les ruïnes d’Empúries.

Continue reading