Finalitzades amb total èxit, les obres d’Urbanització de l’UA Can Turon, a la ciutat de Girona, encarregades per la societat INS NOU, S.L, i amb un pressupost superior als 500.000 €.

Emplaçament actuacions – Sector UA Can Turon

 

Aquests treballs han consistit en dotar a aquest sector de les infraestructures i els serveis urbanístics necessaris per a desenvolupar el Pla de Millora Urbana UA Can Turon, aprovat per l’Ajuntament de Girona, i ha comprès les obres de moviment de terres, pavimentació, xarxa de clavegueram, abastament d’aigua potable, enllumenat públic, xarxa de semàfors i xarxa de reg.

 

 
 

Cal destacar que l’execució dels treballs, s’han compatibilitzat amb el trànsit d’aquesta zona amb tanta afluència a Girona, degut a la proximitat d’importants centres comercials, tractant en tot moment, de minimitzar l’afectació als usuaris. Aquesta implantació ha estat del tot favorable.

Tots els treballs s’han desenvolupat conforme a elevats estàndards de qualitat, que ha donat com a fruit un renovat sector, que ofereix a la ciutat i als seus usuaris una millorada zona, més equipada, segura i confortable. Cal destacar especialment la nova vorera que permet connectar les dues zones comercials de la Carretera de Barcelona a banda i banda de la C-65, i que soluciona un greu problema de connectivitat entre barris de la ciutat.

 

  • UrbCanTuron_1
  • UrbCanTuron_2
  • UrbCanTuron_4
  • UrbCanTuron_5
  • UrbCanTuron_1

 

A la nova urbanització ja s’hi han establert grans equipaments comercials com Esclat Bon Preu, en funcionament des de mitjans de desembre/2018, i Leroy Merlin en propera obertura per la primavera/2019,  que es veuran beneficiats d’aquestes noves infraestructures.

 

 

Per més informació, contacti’ns

 

 

L’acord de col·laboració amb l’empresa MESPISA, S.A. per la introducció del sistema a les Illes Balears, ha iniciat el seu camí amb una obra al municipi de Santa Eulària del Riu, a Eivissa.

Les obres de millora i condicionament del Parc de Can Fluixà al municipi de Santa Eulària del Riu de l’illa eivissenca, ha estat el destí de la nostra primera actuació amb el procediment SAULO SOLID fora del Principat.

______________________________________________________

 

L’objecte d’aquestes obres era el de millorar i potenciar un espai lúdic amb un caràcter diferenciat dins del poble ja que es tracta d’un parc dins una esplèndida pineda, que combina jocs infantils amb zones de descans i de passeig.

 

 

Els tècnics de l’Ajuntament de Santa Eulària del Riu, han apostat pel procediment SAULO SOLID, per a donar una solució definitiva als problemes ocasionats per l’efecte de les pluges, que ocasionaven nombroses regueres i zones amb excés de fang i que dificultava l’ús dels usuaris del Parc.

 

 

“Amb l’aplicació del nostre sistema SAULÓ SÒLID, s’evita la pols, les regueres de l’aigua de pluja, les males herbes, el fang, els forats i la sensació de deixadesa. 

Com que s’eliminen els canvis de nivell de paviment (forats, regueres) es garanteix l’ús per a persones amb la mobilitat reduïda.

El Parc de Can Fluixà té, a partir d’ara, amb l’aplicació del nostre sistema SAULO SOLID,un paviment de terra tècnicament apte, sense manteniment durant molt temps i totalment respectuós amb el medi ambient i integrat a la natura”. 

 

Fotografies de la fase final del procés d’execució:

Eivissa_SSolid Sta. Eulària 4 Eivissa_SSolid Sta. Eulària 5

 

Fotografies al cap de 2 mesos de la seva execució, on es pot apreciar la perfecte integració paisatgística del paviment amb la natura de l’entorn:

Eivissa_SSolid Sta. Eulària 1

Eivissa_SSolid Sta. Eulària 3

Amb el sistema certificat SAULO SOLID s’acasagueix un paviment de terra de molt alta estabilització que té la duresa necessària per que no s’erosioni amb l’ús projectat, ni per les pluges; i que sense cap necessitat de manteniment durant molts anys.

 

Aquesta millora del ferm comporta una dignificació del parc fent desapareix la sensació de deixadesa provocada per la fàcil erosió de un paviment de terra simplement compactada. Queda garantit el bon estat del ferm pel gaudir dels seus usuaris tot mantenint un aspecte natural.

 

Per més informació, posis en contacte amb nosaltres.