L’acord de col·laboració amb l’empresa MESPISA, S.A. per la introducció del sistema a les Illes Balears, ha iniciat el seu camí amb una obra al municipi de Santa Eulària del Riu, a Eivissa.

Les obres de millora i condicionament del Parc de Can Fluixà al municipi de Santa Eulària del Riu de l’illa eivissenca, ha estat el destí de la nostra primera actuació amb el procediment SAULO SOLID fora del Principat.

______________________________________________________

 

L’objecte d’aquestes obres era el de millorar i potenciar un espai lúdic amb un caràcter diferenciat dins del poble ja que es tracta d’un parc dins una esplèndida pineda, que combina jocs infantils amb zones de descans i de passeig.

 

 

Els tècnics de l’Ajuntament de Santa Eulària del Riu, han apostat pel procediment SAULO SOLID, per a donar una solució definitiva als problemes ocasionats per l’efecte de les pluges, que ocasionaven nombroses regueres i zones amb excés de fang i que dificultava l’ús dels usuaris del Parc.

 

 

“Amb l’aplicació del nostre sistema SAULÓ SÒLID, s’evita la pols, les regueres de l’aigua de pluja, les males herbes, el fang, els forats i la sensació de deixadesa. 

Com que s’eliminen els canvis de nivell de paviment (forats, regueres) es garanteix l’ús per a persones amb la mobilitat reduïda.

El Parc de Can Fluixà té, a partir d’ara, amb l’aplicació del nostre sistema SAULO SOLID,un paviment de terra tècnicament apte, sense manteniment durant molt temps i totalment respectuós amb el medi ambient i integrat a la natura”. 

 

Fotografies de la fase final del procés d’execució:

Eivissa_SSolid Sta. Eulària 4 Eivissa_SSolid Sta. Eulària 5

 

Fotografies al cap de 2 mesos de la seva execució, on es pot apreciar la perfecte integració paisatgística del paviment amb la natura de l’entorn:

Eivissa_SSolid Sta. Eulària 1

Eivissa_SSolid Sta. Eulària 3

Amb el sistema certificat SAULO SOLID s’acasagueix un paviment de terra de molt alta estabilització que té la duresa necessària per que no s’erosioni amb l’ús projectat, ni per les pluges; i que sense cap necessitat de manteniment durant molts anys.

 

Aquesta millora del ferm comporta una dignificació del parc fent desapareix la sensació de deixadesa provocada per la fàcil erosió de un paviment de terra simplement compactada. Queda garantit el bon estat del ferm pel gaudir dels seus usuaris tot mantenint un aspecte natural.

 

Per més informació, posis en contacte amb nosaltres.

Promoció: Preus súper-econòmics en tots tos els nostres àrids reciclats fins el 31.10.2018!!!

 

 

 

L’empresa Massachs Obres i Paisatge segueix apostant pel seu compromís amb el medi ambient, i com a gestor autoritzat de l’Agencia Catalana de Residus de la Generalitat de Catalunya, membre de l’Associació Catalana de Gestors de Residus de la Construcció, i membre del Gremi d’Àrids de Catalunya; decideix impulsar el consum d’àrids reciclats amb certificació CE en l’obra pública amb un producte de gran qualitat, iniciant una forta promoció.

 

Donat el poc consum del sector, hem decidit donar sortida els àrids i completar l’economia circular, (recollida de runa-gestió-reciclatge-valorització) començant una promoció amb una nova tarifa de preus super econòmics per tothom!!.

 

Disposem de diferents granulometries i tipus d’arids reciclats segons l’ús previst a l’obra:

 

Subbasse de reciclat 0-20mm
Subbase de reciclat 0-5 mm
Tot-u de reciclat A ( zahorra 0-25mm)
Tot-u de reciclat B
Matxuca 10/60 B
Matxuca 25/60 A
Matcuca de reciclat 60/100 mm
Terra mineralitzada 0-25 mm

 

A granel o en Bigbags

Possibilitat d’aprofitar el mateix trajecte per altres serveis com: acceptació de runes, venda d’àrids pedrera de sauló, blocs de formigó, formigó frec….

 

Per més informació o rebre la nova tarifa, posi’s en contacte


Massachs amb medi ambient…..

El consum d’àrid reciclat contribueix:

* A l’economia circular i sostenible.

* Redueix el consum de recursos naturals

* A protegir i preservar el medi ambient

* A reciclar i reutilitzar els residus que genera el mateix sector de la construcció