LLISTAT DE FORMIGONS I PAVIMENTS PER LES SEVES OBRES:

 

 

 • Formigó acolorit en massa (gruix)

 

 • Formigó tenyit (superficialment)

 • Formigó amb àrid reciclat

 • Formigó amb àrids de colors seleccionat

 

 • Formigó per obra civil

Formigons per rases, paviments i murs; sobre camió de 8 m3.

FORMIGONS:

 • HM-20
 • HM-25
 • HM-30
 • HA-25
 • H-100
 • H-125
 • H-150
 • H-175
 • H-200
 • H-250
 • H-300
 • D150

MORTER

 • Morter M80

FORMIGONS AMB COLORANT

 • HM-25 Verd
 • HM-25 vermell
 • HM-25 Groc
 • HM-25 Taronja
 • HM-25 Bru
 • HM-25 Negre
 • HA-25 Negre

Posem a la seva disposició el subministrament de formigó, formigons de color en gruix i de morters a peu d’obra.

Fabriquem «in situ» mitjançant planta mòbil de formigó sobre camió, el volum exacte de formigó que necessiti.

Garantim perfectes condicions d’amassada i amb la dosificació i resistència adequats.

 

 

Per més informació, pressupostos o tarifes de preus pot contactar al: 972 837 113 o   a   informacio@massachs.com