Durant els darrers mesos de Novembre i Desembre del 2014 l’empresa MASSACHS Obres i Paisatge ha dut a terme diverses obres on ha pogut aplicar els seus diferents serveis i noves tecnologies oferint les millors solucions tècniques per cada projecte.

Paviment de formigó amb diferents acabats, urbanització carrers, aparcaments i places, formació de paviments de llamborda, paviments de terra estabilitzats amb el sistema SAULO SOLID, mur de gabions de pedra, esculleres i rocalles, entre d’altres.

Continue reading