Skip to content Skip to footer
Excavació en roca

Morter Expansiu

L’empresa Massachs Obres i Paisatge utilitza en les seves obres i ofereix als seus clients la possibilitat d’utilitzar el ciment expansiu per:

La demolició de roques.

L’excavació a cel obert, i explanació o vuidat de plataformes, en terreny de roca.

L’excavació de rases per canalitzacions de instal·lacions de serveis, en terrenys de roca.

L’excavació d’elements de cimentació com sabates, lloses, recalcament de murs; en terrenys de roca.

massachs-excavacio-en-roca-amb-morter-expansiu

Una manera d’excavar en roca dura és utilitzant el ciment expansiu, aquest s’utilitza per a demolir o excavar en materials de molt alta duresa, sense la necessitat de explosius, de forma segura i ràpida.

Utilització del morter expansiu:

La tecnologia aplicada amb el morter expansiu es el principi de reacció química d’hidratació. Aquesta és una tècnica molt antiga i utilitzada per civilitzacions com l’egipcia en l’extracció de granit, mitjançant estaques de fusta, per la construcció de les grans piràmides.

A mitjans dels anys setanta del s.XX es va desenvolupar la formulació moderna del ciment expansiu, aconseguint imposar-se en els països més avançats degut als seus avantatges.

Aplicació:

Per l’aplicació del morter expansiu es procedeix la perforació de forats a la roca mitjançant un martell pneumàtic, permeten abocar el ciment expansiu a l’interior dels forats i que aquest actui pel principi d’hidratació (amb aigua), esmicolant la roca.

Avantatges:

L’excavació de roca en llocs inaccessibles per la maquinària i en zones residencials es convenient dur-se a terme mitjançant el morter expansiu.

  • No produeix vibracions.
  • Alternativa als explosius i a la maquinària pesada.
  • No es necessiten permisos especials.
  • Es pot utilitzar en espais reduïts
  • No es produeix el soroll dels martells hidràulics.
  • Pot disminuir els costos d’execució.
  • Alt nivell de seguretat en l’execució de l’obra.
  • Reducció de riscos.
excavacio-roca-amb-morter-expansiu