Skip to content Skip to footer
Història

Sumem més de 50 anys d'experiència

Des dels nostres inicis, l’any 1959, hem treballat per convertir-nos en un referent en el nostre sector.
Més de 50 anys d’experiència contrastada oferint serveis a la construcció, aconseguint el reconeixement de la feina ben feta per part dels nostres clients particulars, administracions i empreses del sector.

Disposem d’un gran equip humà de professionals, personal tècnic i operaris a l’empresa; com també un amb un ampli parc de maquinària modernitzat; per a poder executar les obres satisfactòriament pel seu projecte.

MASSACHS Obres i Paisatge slu, anteriorment anomenada MASSACHS Excavacions, ha apostat per invertir fortament en I+D+I durant els darrers anys aconseguint evolucionar en totes les seves àrees d’actuació i serveis.

slider-inici-massachs
FILOSOFIA

Qualiat, Compromís i I+D

Durant més de 50 anys hem realitzat una gran varietat d’obres públiques i privades, i hem merescut el reconeixement per part de l’administració, dels clients i de les diferents companyies subministradores.

Un dels pilars és el rigor en oferir la millor qualitat a les obres, i posar a disposició l’experiència acumulada durant tots aquests anys. 

Des dels inicis l’empresa Massachs ha demostrat un alt compromís socials i ambiental en la seva activitat. Posant en pràctica tant a dins com fora l’empresa la seva filosofia. Valors com l’ètica i la transparència, la creació de llocs de treball, i aconseguir un equilibri entre l’activitat, el medi ambient i el benestar social.  

L’empresa Massachs ha sigut sempre molt emprenedora, amb molta dedicació per l’I+D que ens ha portat a innovar en nous sistemes constructius, nous materials o maquinaria pe oferir unes majors prestacions als nostres clients.  

Com a contractista tenim reconeguda experiència en les següents àrees:

Excavació de terres, roca i sorres. Gestió i transport d’àrids.

Treballs claus en mà. Gestió Integral d’obres. Xarces serveis, canalitzacions, murs, carrers, pavimentació. 

Demolició i Enderrocs d’edificis i paviments. Desconstrucció, selecció materials. Gestors de Runa i Residus de la construcció.

Construcció de murs de formigó, murs de pedra, murs verds, murs de gabions.

Urbanització, enllumenat, telefonia, aigua, gas

Gestors autoritzats. Transport i Gestió de Residus. Planta de Reciclatge mòbil. Venta d’àrids reciclats amb certificats CE, DAP, CUAR

Oferim varies solucions tècniques de pavimentació amb la mínima d’afectació a la natura, el paisatge i al medi ambient

Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible. Canals, dipòsits d’infiltració, drenatges, ecocunetes, basses, jardins de pluja, paviments permeables i drenants. 

Subscriu-te a la nostra Newsletter!