Skip to content Skip to footer
serveis

Gestió de Residus de la Construcció. Servei Integral.

L’empresa MASSACHS us ofereix varis serveis per la gestió de residus de la construcció de les vostres obres, podem intervenir en alguna de les fases o podem oferir un servei integral.  

Som actors de l’economia circular, del reciclatge i la reutilització. Oferim el subministrament d’Àrids Reciclats. 

Som gestors autoritzats de runes de la construcció per l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya i formem part del Gremi GRCD.cat  

 


Serveis per la Gestió de Residus de la construcció:

Tenim llarga experiència en enderrocs i demolicions, havent realitzat algunes de les actuacions més emblemàtiques del nostre territori.

Més informació. 

Tenim contenidors de diferents mides per el transport de diverses tipologies de residus, i una flota de camions autoritzats per aquesta activitat. 

Més informació.

Compliment de les normatives i lleis per la correcte gestió documental del residus de la construcció. Avals, contractes previs, documents de seguiment, certificats de gestió. 

Disposem d’un equip mòbil per a desplaçar a l’obra i reciclar «in situ» la runa generada a la mateixa.

D’aquesta manera estalviem el cànon i transport de la runa, així com la compra i aportació d’àrid natural. 
Més informació. 

Per proximitat donem servei  a les comarques de Girona, la Selva i el Baix Empordà. Planta Reciclatge i Abocador de residus de construcció de Santa Cristina d’Aro. 
Més informació.

Donem la possibilitat eficient i competitiva de realitzar la totalitat del treballs relacionats amb enderrocs, gestió residus i subministrament d’àrids.
Aprofitant el màxim el transport, els recursos i la valorització.

De la nostre Planta de Reciclatge i Valorització de residus. Produïm àrids de qualitat per a re-utilitzar les matèries primes de la construcció. Donem el Certificat d’Ús d’Àrid Reciclat, per a que els promotors demostrin el compliment del mínim 5% establert per llei.  

Més informació.