Skip to content Skip to footer
SERVEIS

Experiència i Qualitat

Més de 50 anys d’experiència contrastada oferint serveis a la construcció, aconseguint el reconeixement de la feina ben feta per part dels nostres clients particulars, administracions i empreses del sector.

Disposem d’un gran equip humà de professionals, personal tècnic i operaris a l’empresa; com també un amb un ampli parc de maquinària modernitzat; per a poder executar les obres satisfactòriament pel seu projecte.

Àrees principals

Urbanització Obra Civil

Obres d'urbanització, canalitzacions, xarxes de serveis, vials i gestió integral.

Gestió de Residus. Construcció. Plata de Reciclatge

Gestors Autoritzats de residus. Transport contenidors i Gestió a la nostre Planta de Reciclatge.

Subministrament Àrids Naturals i Reciclats

Àrids per jardineria i construcció. Àrids naturals de sauló. Àrids Reciclats amb CE, DAP i CUAR.

Moviment de Terres. Excavació

Experts en excavació de terres, roca i sorres, i gestió dels d'àrids.

Enderrocs. Desconstrucció

Desconstrucció, Demolició, Enderroc Selectiu, Transport i gestió dels residus. Sistemes i màquinaria especialitzats.

Paviments Naturals

Solucions tècniques amb la mínima d'afectació a la natura.

SUDS i canalització

Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible, i canalitzacions

Paviments

Pavimentació amb formigó, aglomerat asfàltic, panots, llambordes i més.

Murs i Marges

Mur de pedra, mur de gabions, mur verds enjardinats, estalibilització de talussos, rocalles i més.

Enginyeria Ambiental

Solucions per les obres amb tècniques de construcció sostenibles pel medi ambient.

Llistat complet
Serveis i Productes

Solucions als problemes d’enginyeria projectant i executant les obres amb tècniques de construcció sostenibles pel medi ambient.

Més informació.

Hem desenvolupat varis sistemes i materials per la pavimentació ideals per espais d’interès paisatgístic i mediambiental. 

Més informació.

Diversitat de materials i mides de sorres, graves, subbases i tot.u. Produïm àrids reciclats de qualitat, amb CE i DAP. i fem el Certificat d’ús d’àrid reciclat (CUAR) per les vostres obres.

Més informació.

Sauló de Cantera. Sorres, graveta, matxuca, pedra mur, pedra per gabions, subbases i tot.u. i més. 

Més informació.

Canalitzacions, xarxes serveis aigua potable, enllumenat, BT-MT. Obres d’urbanització de sectors i vials. Gestió integral

Més informació.

Desconstrucció, Demolició, Enderroc Selectiu, Transport i gestió dels residus. Sistemes i màquinaria especialitzats.

Més informació.

Gestors Autoritzats de residus de la construcció. Servei de contenidors, Transport i Gestió de les runes a la nostre Planta de Reciclatge.

Més informació.

Màquines d’última generació i un equip humà professional per complir professionalment amb els treballs d’excavació i moviment de terres.

Més informació.

Executem projectes d’obres per la construcció de dipòsits infiltració, Dipòsits per reg amb aigua de pluja, Recàrrega d’Aqüífers, Econunetes, Jardins de Pluja, entre altres solucions sostenibles.

Més informació.

Fem mur de gabions amb pedra natural o reciclat, Mur Verd de terra armada enjardinat, Pantalles de protecció acústica, Mur Lego i altres solucions tècniques. 

Més informació.

Disposem de Maquinària especialitzada i equip humà professional per executar pavimentacions amb: Formigó, Aglomerat Asfàltic, Llambordes i Panots, entre altres.

Més informació.

Posem a la vostre disposició els més de 50 anys d’experiència executant obres i els últims sistemes constructius més moderns. Anàlisi, assessorament, disseny, pressupostos i atenció al client. 

Més informació.

Cates, assaig del terreny, informe dels resultats.
Ànalisi, Disseny de Projectes i Execució dels treballs de descontaminació del sòl.  

Més informació.

Realitzem obres per particulars i entitats de particulars. Posem a disposició la nostre experiència per l’estudi dels projectes i per l’execució dels treballs de forma integral o claus en mà. 

Més informació.

Admissió solament de runes de la construcció no contaminants. Per proximitat donem servei al Baix Empordà, a la Selva i al Gironès; amb la Planta de Reciclatge de Residus de la construcció i Abocador e runes de Santa Cristina d’Aro.

Més informació.

Desitges més informació? Contacte amb nosaltres i resoldrem tots els teus dubtes.