Skip to content Skip to footer
SERVEIS

Oficina tècnica. Estudi, Anàlisi i Disseny de Projectes. Assessorament i Atenció al Client.

Redactors de projectes, directors d’obra, gestors d’obra.

Podem donar per suposat que tots els serveis que ofereix l’empresa MASSACHS Obres i Paisatge son d’interès des del punt de vista dels tècnics esmentats. La nostre empresa pot realitzar des de la col·laboració a l’aixecament topogràfic amb els nostres departaments de topografia, a la esbrossada prèvia d’una finca, passant per ajudes a la realització de sondeigs del sol, a realitzar l’obra en el seu conjunt i acabant amb la realització dels plànols d’obra feta i recepció d’obra.

Per mencionar-ne uns quants, seguidament un llistat de punts que els tècnics poden tindre resolts amb la contractació de MASSACHS Obres i Paisatge, ressaltant els menys habituals.