Skip to content Skip to footer
serveis

Venda d'Àrids per Construcció i Jardineria. Àrids Naturals i Reciclats.


Venta d’àrids a Granel i en Big bags des del nostre Acopi de Santa Cristina d’Aro.
Oferim també el transport a obra amb camió bolquet, camió grua o camió amb bivalva. 

Subministrem els àrids que necessiti, les principals aplicacions son:

  • Pedra per la construcció de rocalles i esculleres
  • Pedra per la construcció de mur de pedra, pedra per mur de gabions
  • Àrid per Terraplens i reblerts
  • Àrid per Drenatges
  • Sorres, gravetes i graves, per bases i subbases.
  • Sorres, gravetes i graves, per formigons o prefabricats.
  • Àrid per la construcció o reparació de camins, carreteres, carrers, places, jardins.

Posi’s en contacte per més informació i tarifes de preus!

Fotos dÀrids Naturals:

Fotos d'Àrids Reciclats:

Posi’s en contacte per més informació i pressupost. 
Venta d’àrids a Granel , en Big bags, transport d’àrids a obra i més. 
Introducció als Àrids:

Els àrids son una matèria prima bàsica per la construcció i la industria.
Els àrids son la principal matèria prima per la construcció de rajoles, paviments, totxanes, tubs, bigues, vorades, blocs, etc. En funció de la tipologia i raresa també serveixen per la industria siderúrgica, per la construcció de bateries cotxes elèctrics, etc.

Els àrids Naturals tenen origen a la natura, d’on s’exreteuen en canteres, es un material finit.
Els Àrids Reciclats son àrids ja usats a la construcció i que mitjançant un sistema de reciclatge es recuperen i s’ofereixen al mercat per la seva reutilització.

Els Àrids Naturals que es consumeixen, un cop arriben al final d’ús de la seva vida prevista; passen a ser Runa de la construcció.
La Runa de la construcció te dos possibles destins: abocador o planta reciclatge.
Potencialment Tot àrid natural pot acabar essent un àrid reciclat.
Mitjançant el reciclatge i la reutilització es crea consum de àrid reciclat, aquest model s’en diu ECONOMIA CIRCULAR, el qual aconsegueix la sostenibilitat de l’activitat amb el medi ambient. La reutilització és una de les grans mancances actualment, doncs la demanada d’àrids reciclats és molt baixa.
L’economia circular comporta un benefici doble: Solucionar el problema de la gestió dels residus; i minimitzar la quantitat de Àrid Natural (finit) que necessita l’activitat.

 

La idoneïtat i qualitat de un àrid, esta regulada per uns criteris tècnics, controls de qualitat, assaigs de laboratori, CE etc. .
Avui al mercat podem trobar amb prestacions i qualitat totalment equivalents tant àrids naturals com àrids reciclats, essent aptes pel seu ús a la construcció.
Les estadístiques del 2019 mostren que el consum de Àrids naturals és del 97.5% i el consum de Àrids Recilats és el 1.8% del total.

El subministrament d’Arids Reciclats:

Codi Gestor: E-600.99

Disposem de gran varietat de productes d’àrids reciclat amb el CE que acredita la seva qualitat per molts usos a la obra.

L’article 147.2 de la llei 5/2020 estableix que els projectes de construcció de obra pública i privada, han de determinar lús d’àrids reciclats en un percentatge mínim del 5% en pes sobre el total d’àrids previstos.

Fem el Certificat de Subministrament d’Àrids Reciclats (CSAR), obligatori per justificar el compliment de la llei 5/2020

Entre altres ÀRIDS I DIFERENTS GRANULOMETRIES, tant a granel com en BigBags; demani la nostre LLISTA DE PREUS !! 972 837 113