Skip to content Skip to footer
serveis

Treballs per Juntes de Compensació, E.U.C., Complexos Turístics, Esportius i Residencials.

El sistema del plantejament urbanístic actual a comportat a que moltes unitats d’actuació urbanística siguin desenvolupades per agrupacions de propietaris privats, que es constitueixen en Juntes de Compensació i/o Conservació.

L’objectiu d’aquestes Juntes son les de participar, desenvolupar i gestionar l’aprofitament urbanístic del sector o polígon que inclouen les finques de les quals son titulars.

Per complir amb els compromisos i obligacions, aquestes juntes necessiten de la col·laboració amb una empresa constructora i amb l’administració, per tal de desenvolupar els seus projectes tot complint la normativa urbanística vigent.

Per a poder executar amb solvència qualsevol tipus de moviment de terres i excavacions, l’empresa MASSACHS Obres i Paisatge disposa d’una gran varietat d’ equip de maquinària propi, i disposa de tècnics i operaris amb contrastada experiència en el món en de la construcció.

L’empresa MASSACHS Obres i Paisatge te una amplia experiència al sector de la construcció, des del 1959, i ha executat una amplia varietat d’obres per Juntes de Compensació.

L’empresa Massachs s’ha especialitzat en col·laborar amb aquestes entitats per oferir-los una oferta econòmica, un contractista global de totes les obres, per desenvolupar i executar el projecte en la seva totalitat.

A continuació resumim alguns dels serveis que els podem prestar:

 • Col·laborem en la redacció del projecte i en la petició d’assessorament a les companyies concessionàries de serveis.
 • Aportem la nostre experiència més actual en resoldre les dificultats que apareixen en el moment de portar a terme la recepció de les obres per part de la administració.
 • Estudiem econòmicament el projecte i establim les possibilitats variants per aconseguir les millors solucions qualitat-preu.
Ens comprometem a mantenir preus, terminis i qualitats amb aportació de garanties econòmiques suficients i acceptar penalitzacions per contractes, en cas de no mantenir el ritme d’obra previst al pla quinzenal.

Com a mostra, a continuació anomenem algunes de les obres d’urbanitzacions que hem construït per encàrrec de Juntes de Compensació els darrers ultims anys:

 • Urb. Sector del Pla – Vilamalla
 • Urb. Serrasol III – Santa Cristina d’Aro
 • Urb. Rosamar – Santa Cristina d’Aro
 • Urb. Mas Gotarra – Llagostera
 • Urb. Punta Brava – Sant Feliu de Guíxols
 • Urb. Lloret Residencial – Lloret de Mar
 • Urb. P.P.U Sector 2C – Cassà de la Selva
 • Urb. Sector Industrial Sud – Figueres
 • Urb. U.A: Sector oest – Santa Cristina d’Aro
 • Urb. U.A: Serrasol II – Santa Cristina d’Aro
 • Urb. U.A: Nord-Castell – Cervià de Ter
 • Urb. PEMU-I – Sant Antoni de Calonge
 • Urb. Mas Sais – S’Agaró
 • Urb. Can Roca – La Cellera de Ter
 • Urb. Sant Amanç II – Sant Feliu de Guíxols
 • Urb. S-19 Tueda – Santa Cristina d’Aro
 • Urb. U.A: Falgueres – Sant Feliu de Guíxols
 • Urb. Sector 7 – S’Agaró

L’empresa Massachs ofereix els seus serveis a les Juntes de Compensació amb el compliment de les certificacions Europees:

Tipus d’entitats urbanístiques col·laboradores:

 • Les Juntes de Compensació, com a agrupació de propietaris que té per objectiu impulsar el procés urbanístic en planejaments de caràcter privat, amb la funció principal d’urbanitzar l’àmbit.
 • Les Associacions Administratives de Cooperació formades per propietaris d’àmbits amb l’objectiu de col·laborar amb l’Administració en el supòsit que la iniciativa del planejament i la gestió correspongui a l’Administració actuant.
 • Les Juntes de Conservació formades pels propietaris que tenen el deure de conservar i mantenir les obres d’urbanització ja acceptades per l’Ajuntament.
 • Les Juntes de Concertació es regeixen, quant al seu funcionament, per les regles que fixi el seu document constitutiu, i actuen de conformitat amb el que es disposi en les bases per a la concertació aprovades per l’Administració urbanística actuant.
 • Els Apoderaments Especials substitueixen la Junta de Compensació en el cas que els propietaris hagin presentat un projecte de reparcel·lació voluntària i es posin d’acord per apoderar una persona per fer les funcions d’urbanització que correspondrien a la Junta de Compensació.
 • Les Entitats Urbanístiques Col·laboradores Provisionals estan formades per un mínim del 25% de propietaris dels terrenys a desenvolupar, amb la finalitat de redactar el planejament i els instruments necessaris per a la constitució definitiva de l’entitat, i per un termini màxim de tres anys.