Skip to content Skip to footer
serveis

Gestió i Descontaminació de Sòls Contaminats.

L’empresa Massachs Obres i Paisatge te una llarga experiència d’obres executades en treballs de descontaminació de sòls i la seva recuperació.
Amb més de 60 anys al sector de la construcció i gestió de residus; i més de 20 anys en treballs de descontaminació de sòls.

Disposem dels equips i tecnologies per realitzar eficientment els treballs d’excavació, transport i tractament dels sòls contaminats.
Els equips mòbils de maquinària permeten instal·lar la planta de tractament de sòls a l’obra i realitzar la descontaminació «in situ».

Com exemples importants d’obres executades destaquem:

  • 2022-2023: Port de Badalona; Recuperació terrenys i descontaminació del sòl finques.
    2017: Santa Coloma de Farners; Descontaminació sòls i recuperació terreny al polígon Industrial
    2008: La Roca del Vallès; Descontaminació de sòls i recuperació de terreny traçat vies del tren AVE.

Hi ha activitats de risc que poden ser origen de la contaminació del sòl com ara les activitats industrials i urbanes entre d’altres.
L’anàlisi del sol mitjançant assaigs de laboratori serveix per comprovar si els paràmetres son normals o si son superiors; i per tant saber si el sòl està contaminat.

Els sòls contaminats han de ser tractats, per tal de solucionar el risc que representa tant pel medi ambient com per les persones.
Hi ha diverses tècniques de tractament de descontaminació (destrucció, separació, aïllament…) que és podem utilitzar segons les particularitats de cada projecte.
Les fases principals dels treballs per la descontaminació de sòls son:

Estudi preliminar i investigació de camp, cates terreny i anàlisi; ACR.
Realització de memòries, projectes i pressupostos; assessorament amb tècnics i administracions.
Execució obra, seguiment i certificats finals, tractament i restauració.

La llei vigent obliga als propietaris de totes els terrenys i de les finques a fer una nota marginal en el registre de la propietat, informant sobre si està o no contaminat el sòl o si s’ha realitzat alguna activitat potencialment contaminant en el terreny.

Si es confirma el risc o constata que el sòl està contaminat el propietari de la finca o terreny te l’obligació i les cargues establertes per la llei a realitzar els treballs de descontaminació i recuperació del terreny, essent una obligació prioritària davant qualsevol altre activitat a la finca.