Skip to content Skip to footer
serveis

Planta de Reciclatge i Dipòsit de Runes de Santa Cristina d'Aro.

L’empresa Massachs gestiona la planta de reciclatge i el Dipòsit de Runes de la Construcció del Baix Empordà, la Selva i el Gironès (Girona), número E-600.99, autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya.

A la planta de Reciclatge Autoritzada per l’Agencia de Residus que gestiona l’empresa MASSACHS:

  •  Realitza l’emissió del certificat de gestió dels residus com a garantia de la correcte gestió de les runes a les obres.
  • Tots els residus admesos tenen de presentar el Full de Seguiment de Runes.
  • Aconseguim un 98% de tassa de reciclatge/valorització amb la planta de tractament de MASSACHS. (runa transformada en àrid reciclat).
  • Disposem del marcatge CE de qualitat dels àrids reciclats, realitzem l’emissió de subministrament d’àrids reciclats. (Garantia de complir amb el consum mínim 5%).
  • La runa acceptada és runa de la construcció i demolició, residu inert, no contaminat. (terres, formigó, maons, paviments, rajoles, etc..)
    No s’accepten residus contaminants com olis, pintures, etc.

Tant mateix, l’empresa Massachs Obres i Paisatge te un departament especialitzat en la descontaminació de sòls contaminats, per aquests tipus de projectes que ho necessiten.

Per més info, tarifa de preus i assesorament, posi·s en contacte!

Ubicació:

El Dipòsit de runes de la construcció dona servei per proximitat al Baix Empordà, la Selva i el Gironès, està ubicat a Santa Cristina d’Aro;
Sortint de la C-65 al km. 8 , direcció Mas Patxot a 1,4 km. d’aquesta carretera.

Horari del servei – Normes d’accés:

La planta de reiclatg i dipòsit de runes de la construcció del Baix Empordà, la Selva i el Gironès, està obert els dies laborables de 8 a 13 h i de 14 a 19 h.

Accés restringit al Dipòsit, només a transportistes i persones que hagin estat autoritzats prèviament.

Residus admesos:

Al dipòsit de runes de la construcció del Baix Empordà, la Selva i el Gironès, amb número de registre E-600.099, autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya; s’accepten els residus següents:

  • Terres no contaminades i pedres.
  • Runa de la construcció neta i runa mixta.

No s’admeten residus tòxics ni contaminants tals com olis, pintures, aerosols etc…

Altres:

Resumidament el procediment oficial pel promotor de una obra i la gestió de runes és:

-> Previs: Contracte amb un gestor -> Constitució aval -> Presentació aval a l’administració -> Aprovació Llicencia obres o Formalització contracte obres
-> Inici obra i Gestió dels residus de l’obra amb transportista autoritzat i a destí autoritzat
-> Final obra emissió del gestor del certificat de Residus de la obra -> Presentació certificat runes a l’administració -> Administració comprova la correcte gestió de runes segons projecte i el certificat -> Administració autoritza a retornar el aval de runa i pot tramitar el final d’obra.