Skip to content Skip to footer
serveis

Desconstrucció, Enderroc de Paviments i Construccions.

Una de les especialitzacions de la nostre empresa es el servei de enderrocs i demolicions. Tenim una àmplia experiència en aquest sector i hem realitzat les actuacions d’enderroc més emblemàtiques de la nostre zona.

L’empresa MASSACHS Obres i Paisatge slu disposa del parc de maquinària necessari, amb implements per treballs específics, per a dur a terme tot tipus de demolicions. Apliquem les últimes tècniques i tecnologies per a optimitzar millor l’execució dels enderrocs i ser una empresa competitiva i de referència en aquest sector.

Complementem les tasques d’enderrocs amb el servei de gestió i reciclatge de runa. Som gestors autoritzats, disposem d’abocador controlat de runa i tenim totalment desenvolupat un sistema per el reciclatge de runes.

També oferim el servei de reciclatge «in situ» a l’obra amb un equip mòbil de reciclatge de runes de la construcció.

Oferim el servei de enderroc per a tot tipus d’edificacions. Enderrocs parcials o totals.

Demolició amb cisalla hidràulica:

  • Aquest equip de última generació permet enderrocar qualsevol tipus d’edificació: tradicional, metàl·lica o formigó armat.
  • La força de la maquinària arriba als 130.000 Kg de pressió.
  • Disposa de totes les articulacions d’una excavadora hidràulica.
  • Equipat amb una corona hidràulica de 360º de gir de doble sentit.

 

La utilització de la cisalla en els treballs d’enderroc, fa que sigui molt senzill escollir, separar i apilar els diferents tipus de materials de l’edificació, facilitant el seu aprofitament o reciclatge.

Seguretat:

Aquest apartat és cada dia més important, i la reglamentació actual de seguretat i higiene a l’obra ho permet constatar. L’enderroc tradicional presenta un cost molt elevat en quan a previsió de riscs i pels recursos humans de l’empresa son treballs d’alt risc. Per aquest motiu l’ús de maquinària específica fa que es redueixi el número de treballadors de peu i les tasques que aquestes realitzes segueixen protocols i tècniques que prioritzen la seguretat dels maquinistes.

El nostre radi d’actuació és de tot Catalunya.