Finalitzades amb total èxit, les obres d’Urbanització de l’UA Can Turon, a la ciutat de Girona, encarregades per la societat INS NOU, S.L, i amb un pressupost superior als 500.000 €.

Emplaçament actuacions – Sector UA Can Turon

 

Aquests treballs han consistit en dotar a aquest sector de les infraestructures i els serveis urbanístics necessaris per a desenvolupar el Pla de Millora Urbana UA Can Turon, aprovat per l’Ajuntament de Girona, i ha comprès les obres de moviment de terres, pavimentació, xarxa de clavegueram, abastament d’aigua potable, enllumenat públic, xarxa de semàfors i xarxa de reg.

 

 
 

Cal destacar que l’execució dels treballs, s’han compatibilitzat amb el trànsit d’aquesta zona amb tanta afluència a Girona, degut a la proximitat d’importants centres comercials, tractant en tot moment, de minimitzar l’afectació als usuaris. Aquesta implantació ha estat del tot favorable.

Tots els treballs s’han desenvolupat conforme a elevats estàndards de qualitat, que ha donat com a fruit un renovat sector, que ofereix a la ciutat i als seus usuaris una millorada zona, més equipada, segura i confortable. Cal destacar especialment la nova vorera que permet connectar les dues zones comercials de la Carretera de Barcelona a banda i banda de la C-65, i que soluciona un greu problema de connectivitat entre barris de la ciutat.

 

  • UrbCanTuron_1
  • UrbCanTuron_2
  • UrbCanTuron_4
  • UrbCanTuron_5
  • UrbCanTuron_1

 

A la nova urbanització ja s’hi han establert grans equipaments comercials com Esclat Bon Preu, en funcionament des de mitjans de desembre/2018, i Leroy Merlin en propera obertura per la primavera/2019,  que es veuran beneficiats d’aquestes noves infraestructures.

 

 

Per més informació, contacti’ns

 

 

Pla de Xoc del Parc de la Devesa de Girona


Aquesta és un projecte de l’Ajuntament de Girona per a millorar la mobilitat i l’accessibilitat en el Parc de la Devesa de Girona, concretament en un tram del vial perimetral de la Devesa on anteriorment hi havia un aparcament de cotxes.

L’ actuació que s’ha realitzat és al marge del Pla Especial de la Devesa, tot i que tenen un objectiu en comú: recuperar un espai natural que estava quedant engolit per la ciutat.

Continue reading