Skip to content Skip to footer

Acabada la reparació d’un talús per esllavissada a Lloret de Mar.

Acabats els treballs d’urgència, per reparar l’esllavissada d’un talús entre dos carrers, a Lloret de Mar.

A part de la reparació dels despreniments, s’ha realitzat una millora del mateix millorant una deficiència de la xarxa de pluvials i construint unes esculleres que ajudaran a reforçar el talús davant futurs temporals.