Skip to content Skip to footer

Finalitzades les obres de Remodelació dels Jardins Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols

S’han finalitzat amb total èxit  les obres per l’execució del Projecte d’Adequació parcial dels Jardins Juli Garreta que han dotat a aquest espai de 1.957 m2, d’un canvi estètic que ha millorat i dignificat la zona, tot fent-la més diàfana per a dur a termes les diferents activitats que allà es porten a terme al llarg de l’any.

Les obres van ser adjudicades a MASSACHS per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, per un import de 57.025 euros.

 [metaslider id=3927]


Les obres han contemplat:

 

  • Enderrocs: S’han retirat els dos parterres longitudinals de cada extrem substituint-los per jardineres individuals realitzades amb acer corten, a cadascun dels arbres. Aquestes jardineres de dimensió més reduïda a les pre-existents, permetran el manteniment de tots els arbres existents alhora que permeten eixamplar l’espai. La resta de mobiliari urbà (bancs, carpa,…) va ser enretirat a l’inici de les obres, i es va recol·locar al finalitzar les obres.
  • Moviment de terres – Pavimentació: S’ha retirat la capa de sauló existent de la zona central i s’ha pavimentat amb el sistema certificat SAULO SOLID, donant solució als continus problemes d’embassaments i de fang que es produïen en períodes de pluja. A les zones laterals s’ha substituint la capa de sauló superficial, per una capa d’àrid tècnicament millorat SAULOPARC.
  • Instal·lacions: S’ha dut a terme una millora de les instal·lacions de sanejament i enllumenat, instal.lant un nou bàcul per a la incorporació de nous punts de llum i reforçant la connexió elèctrica.

     

     

     

SAULO SOLID  és un paviment de terra estabilitzada, que conserva un aspecte natural, s’integra perfectament amb l’entorn i és respectuós amb el medi ambient.

Un paviment SAULO SOLID evita la formació de regueres, fang i nova vegetació. Aquest paviment no s’erosiona amb les pluges i resta sempre amb una correcte planimetria apte per cadires de rodes i persones amb mobilitat reduïda.

Amb l’estabilització de terra SAULO SOLID es solucionen els problemes de erosió, resta en perfectes condicions pel se ús i no es necessari cap manteniment durant molt anys.