Skip to content Skip to footer
Activitats per Àrees

Subministrament de formigó a obra i paviments de formigó: de color en massa, tenyit.

L’empresa Massachs Obres i Paisatge posa a la seva disposició una amplia varietat de formigons per diferents usos i acabats.

 • Formigó amb colorant.
 • Formigó acolorit en massa (tot el gruix).
 • Formigó tenyit superficialment; Verd, Vermell, Groc, Taronja, Marró, Negre…
 • Formigó amb àrid reciclat.
 • Formigó per obra civil.

FORMIGONS:

 • HM-20, HM-25, HM-30, HA-25
 • H-100, H-125, H-150, H-175, H-200, H-250, H-300
 • D150

MORTER:

Morter M80

 • Formigons no estructurals.
 • Es poden afegir fibres a tots els formigons.
 • Es poden afegir malla a tots els formigons.

ACABATS SUPERFICIALS DELS PAVIMENTS:

 • Raspallat manual.
 • Lliscat.
 • Remolinat.
 • Polit.
 • Estampat.
 • Imprès.
 • Tenyit amb òxid…