Skip to content Skip to footer

Inauguració a Sant Feliu de Llobregat. Millora dels itineraris de terra mitjançant el sistema d’estabilització TERRA SOLIDA

 

Diumenge 15 de juny del 2014,  Gran festa d’inauguració per la gent del poble, molta expectació i interès dels assistents per la remodelació de l’espai fluvial de Sant Feliu de Llobregat.

 

Obra:

“Arranjament camí d’accés al riu Llobregat” a Sant Feliu de Llobregat.

Presents:

Alcalde Sant Feliu de Llobregat i regidors de l’ajuntament.

Així com els serveis tècnics del propi ajuntament i de l ‘AMB (Àrea metropolitana de Barcelona) que van realitzar el projecte i la direcció facultativa de l’obra. 

 

Una de les tasques dins de l’obra de “Remodelació del camí d’accés a l’espai fluvial de Sant Feliu de Llobregat” era millorar els camins i itineraris de terra.

Les tasques que va dur a terme la nostre empresa son les de arranjar aquest itinerari que uneix la ciutat de Sant Feliu de Llobregat amb el Parc del riu Llobregat.

TERRA SOLIDA Sant Feliu Llobregat 2

 

Evitar asfaltar i formigonar en espais on l’entorn té un interès natural és possible mitjançant l’estabilització del paviment de terra amb additius i lligams naturals. Aquests incrementen la resistència a l’erosió del paviment de terra i eviten la deformació del paviment durant anys solucionant la problemàtica dels paviments de sauló simplement compactats ( manteniment, reposicions, mal estat, vegetació, regueres, fang..)

El procediment que es va utilitzar és l’anomenat TERRA SOLIDA, amb el qual s’aprofita l’àrid existent i es procedeix a estabilitzar amb lligams i additius com ciment, calç, polímers, enzims, fibres, sals minerals, silicats…etc.

L’estabilització del ferm evita la formació de regueres, fang i nova vegetació, incrementat la resistència a l’erosió del paviment de terra i aconseguint que aquest es mantingui en bones condicions per l’ús projectat durant anys.

 

 

Agraïm als serveis tècnics de l’ajuntament i de l’AMB la confiança dipositava en la nostre empresa i les tecnologies desenvolupades per aquesta. Com en aquest cas amb el sistema certificat per estabilitzar paviment de terra: TERRA SOLIDA.

 

20131218_131840  20131218_131907 Camí estabilitzat TERA SOLIDA a sant Feliu de LLobregat   20140212_134544 SAMSUNG