Skip to content Skip to footer
Activitats per sectors

Particulars i privats: Obres, construcció, subministraments i serveis.

L’empresa MASSACHS Obres i Paisatge posa al seu servei més de 50 anys d’experiència al món de la construcció. Durant aquest temps em col·laborat i treballat en diversos projectes per oferir a un client particular una oferta econòmica global de les obres a desenvolupar i a realitzar-les en la seva totalitat.

Llistat d’alguns serveis que creiem que poden ser del seu interès:

 • Excavació en terres, sorres i roca. Moviment i transport de terres.
 • Servei de contenidors de runa. Gestió de runes de la construcció.
 • Subministrament de sorra de paleta, de sauló i graves, àrids reciclats.
 • Subministrament de pedra per mur i de pedra per escullera o rocalla.
 • Paviment SAULO SOLID, terra estabilitzada d’aportació.
 • Paviment TERRA SOLIDA, estabilització «in situ» de l’àrid existent.
 • Construcció mur de gabions.
 • Subministrament de formigó a l’obra. Formigons de color en gruix i morters.
 • Enderrocs i demolicions.
 • Equip propi d’asfalt. Reparació i pavimentació asfàltic.
 • Servei de Topògraf
 • Disseny, construcció, plantació i manteniment de Jardins.
Estudiem tècnicament i econòmicament el projecte i proposem les possibles variants en base la nostre experiència.
Col·laborem en la redacció del projecte i en la petició d’ assessorament a les companyies concessionàries de serveis d’aigua, llum i gas.
Oferim pressupostos «claus en mà» tant per l’execució de obra com a contractista amb els millors proveïdors de la zona.