Skip to content Skip to footer
Activitats per Àrees

Aglomerat asfàltic: Pavimentació en vies publiques i privades; Asfalt de color, Asfalt reciclat, Asfalt imprès o estampat.

L’empresa MASSACHS Obres i Paisatge disposa de l’equip de maquinària necessari i dels recursos humans per dur a terme paviments d’asfalt.

Posem a la seva disposició la nostre experiència de més de 50 anys al món de la construcció.

Oferim varis tipus d’aglomerat asfàltic i amb diferents acabats:

  • Paviment aglomerat asfàltic en calent.
  • Paviment aglomerat asfàltic en fred.
    paviment aglomerat asfàltic de color.
  • Paviment aglomerat asfàltic estampat o imprès.
  • Paviment aglomerat asfàltic reciclat.

Oferim des de la possibilitat de asfaltar un nou carrer incloent les feines prèvies, fins a fer reparacions puntuals en paviments d’asfalt que estan en mal estat.

Disposem de una estenedora de mida reduïda ideal per a petites actuacions o vials d’amplada reduïda; tan mateix també tenim una estenedora gran per a fer superfícies grans.

Posem a la seva disposició noves tècniques per aprofitar carreteres d’asfalt antigues o molt deteriorades. Solucions i procediments econòmics amb grans resultats.

Tenim a la seva disposició equips de FRESAT D’AGLOMERAT ideal per rases i reparacions puntuals, o per FRESAR tot un vial; i re-aprofitar l’asfalt antic com a subbase.

El sistema de fresat permet reutilitzar «in situ» l’antic paviment, estalviant el seu transport i gestió a l’abocador de residus de la construcció.