Skip to content Skip to footer
Activitats per Sectors

Àrids de Reciclat

Productes resultants del reciclatge de la Runa.

L’empresa MASSACHS Obres i Paisatge, com a gestora de runes de la construcció, recicla la runa i classifica els productes resultants que obtenen una producció dels següents àrids de reciclat:

Subbase de reciclat
Tot-u de reciclat A
Tot-u de reciclat B
Matxuca de reciclat 25/50 A
Matxuca de reciclat 10/60 B
Matxuca de reciclat 50/100
Terra 0/25 mineralitzada