Skip to content Skip to footer
Activitats per sectors

Constructors residencials

Des de inicis dels anys 60 que un dels nostres pilars ha estat el fer les ajudes als constructors de vivendes o la reforma de les mateixes. Tenim una àmplia experiència en aquest àmbit i n’hem executat de tot tipus.

Oferim el nostre estudi previ de l’obra, total o parcialment. Tenim la maquinària, els recursos tècnics i humans necessàries per executar de principi a fi les obres per a constructors residencials.

MASSACHS Obres i Paisatge és una empresa de confiança, per això realitza pressupostos claus en mà amb preu tancat i s’estableixen per contracte amb el client clàusules que penalitzin el no compliment dels terminis.

També li podem oferir:

  • Subministrament de formigó (estructural o de color).
  • Subministrament de sauló garbellat.
  • Aplicació sistema estabilització. paviments de terra SAULO SOLID.
  • Manteniment de instal·lacions elèctriques.
  • Manteniment i reforma de jardineria.
  • Manteniment i reforma. senyalització vertical i horitzontal.
  • Servei de contenidors de runa de 1 a 12 m3.
  • Gestió de residus.

Afegir que per aquells que disposen de transport propi poden venir a la nostre pedrera a carregar els àrids i a portar les runes de construcció de les seves obres.