Skip to content Skip to footer

Execució d’un nou subministrament de línia de BT a Vidreres.

Realització d’obra civil per a la construcció d’una nova línia de Baixa Tensió, al terme de Vidreres.  

 

 

 

 

L’actuació ha consistit principalment en:

  • el moviment de terres, excavació de rases i rebliment.
  • enderrocs i gestió de residus
  • la canalització dels serveis de BT i la seva senyalització,
  • la instal·lació d’un CT
  • la reposició dels ferms