Skip to content Skip to footer

Execució de les obres d’un nou tram al camí de Ronda de Lloret de Mar.

Aquest nou tram de camí de ronda unirà dos trams ja existents entre la Platja de Fenals i la Platja de Lloret, de la fase II i III del Camí de Ronda al terme municipal de Lloret de Mar.

 

El projecte persegueix la màxima integració en l’entorn forestal i costaner on s’inscriu. Millorar, preservar, fer compatible i promocionar el seu territori amb un esplèndid paisatge. 

El promotor de les obres és l’Ajuntament de Lloret de Mar,  l’actual projecte és complementari a un projecte major que engloba tot el traçat que s’ha anat licitant i executant en diverses fases.