Skip to content Skip to footer

Obra d’excavació de sorres a Platja d’Aro. Gestió àrids i residus, transport al centre valorització i planta de reciclatge.

 

Finalitzades les obres de rebaix de terreny pel projecte construcció d’uns edificis destinats a habitatges a Platja d’Aro, Girona. 

La cota d’excavació era per sota el nivell freàtic i per això es va instal·lar un sistema de drenatge i bombament de l’aigua en la zona d’excavació. 

La major part del material excavat han sigut sorres i s’han transportat a un centre de valorització d’àrids naturals; La resta de terres o runes s’han portat a la planta de reciclatge de residus de la construcció. 

L’obra s’ha acabat satisfactòriament, em realitzat els treballs a molt bon ritme, permeten que les següents fases del projecte segueixin la planificació prevista. 

La nostre amplia experiència, l’equip de professionals i el modern parc de maquinària propi; son claus per oferir el millor servei als nostres clients.  


Leave a comment