Skip to content Skip to footer

Renovació satisfactòria del certificat Q dels sistemes SAULO SOLID i TERRA SOLIDA, 10 anys de compromís amb la qualitat.

Complim 10 anys amb el segell del certificat Q! Aconseguint passar satisfactòriament les auditories externes per les obres on s’utilitzen els sistemes SAULÓ SÒLID  i TERRA SOLIDA.

La marca Q és la garantia pels clients d’un sistema de Qualitat, de compromís amb la feina ben feta i de resultat professional.

 

 

Des del 2011 hem aconseguit renovar anualment aquest certificat, passant les auditories externes; com a resultat de l’alta qualitat dels paviments amb terra estabilitzada SAULÓ SÒLID i TERRA SOLIDA.

 

 

Estabilització TERRA SOLIDA Parc Natural Garrotxa

 

 

Aquests sistemes amb el certificat Q de terra estabilitzada son la solució a l’erosió de les pluges, i l’ús projectat durant molts anys sense manteniment. 

Aconseguim evitar la formació de fang, xaragalls, nova vegetació i excés de fins; tot conservant la planimetria del paviment durant anys sense necessitat de manteniment. 

Permet pendents de fins el 15%, és una alternativa real als paviments de formigó, asfalt o panot, amb el mínim impacte al paisatge i al medi ambient. 

 

SAULO SOLID i TERRA SOLIDA son paviments de terra que envelleixen dignament i permeten el perfecte equilibri entre l’ús i la conservació d’espais naturals. 

 

 

 

 

SAULÒ SÒLID  és un paviment de terra molt alta estabilització, que utilitza àrid d’aportació i garanteix la seva homogeneïtat; s’utilitza en gran diversitat d’aplicacions.

www.saulosolid.com 

TERRA SOLIDA és un sistema que utilitza l’àrid existent del camí, corriol o pista forestal per la formació d’un paviment de terra estabilitzada.

www.terrasolida.com