Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Detall obra de protecció antidespreniments i d’estabilització de talús de roca amb malla triple torsió bulonada.

Oferim aquests treballs tant a l’obra pública com privada, per resoldre els problemes de despreniments i/o estabilització de marges i talussos.

Segons la problemàtica a resoldre i el tipus de material del talús podem aplicar diferents tècniques constructives com a solució òptima.

A continuació poden veure el resultat d’una obra recent, consistent en l’estabilització i protecció antidespreniments d’un talús de roca a Sant Feliu de Guíxols. 

La tècnica utilitzada ha estat la de millora del perfil del talús, i col·locar una malla de triple torsió bulonada. 

Amb aquesta intervenció s’ha aconseguit alinear la finca al límit de la vorera,  assegurar l’estabilitat del talús i prevenir despreniments.