Notícies

Promoció: Preus súper-econòmics en tots tos els nostres àrids reciclats fins el 31.10.2018!!!       L’empresa Massachs Obres i Paisatge segueix apostant pel seu compromís amb el medi ambient, i com a gestor autoritzat de l’Agencia Catalana de Residus de la Generalitat de Catalunya, membre de l’Associació Catalana de Gestors de Residus de la… Llegir més

Massachs posa en coneixement de tots els ents locals interessats, que el passat 30 de maig del 2018, va ser publicada al DOGG, núm. 7630, la Resolució TES/1004/2018, de 16 de maig del 2018, per la convocatòria d’ajuts per la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes per… Llegir més