Llagostera SUD-10. Rases instal.lacions 1

La nostra empresa ha iniciat les obres d’urbanització del Sector SUD-10, “Domingo Pascual Carbó”, adjudicades per l’Ajuntament de Llagostera mitjançant subasta en licitació pública i oberta, per un import de 258.928,49 € essent l’oferta més econòmica i amb els terminis màxims de garanties.

Atès que el sector SUD-10, es va urbanitzar de forma bàsica prèviament, era necessari completar la seva urbanització per tal d’afavorir el desenvolupament del sector, que es troba en la zona industrial del municipi.

Continue reading

S’han donat per finalitzades amb total satisfacció, les obres d’enderroc del Càmping la Fosca i l’Hotel Bellafosca, del municipi de Palamós.

El Càmping la Fosca va ser que va ser el primer càmping registrat oficialment a Espanya. Aquest, va acollir turistes del 1954 al 2005.

El Càmping La Fosca va anar evolucionant fins a disposar també d’un hotel, el Bellafosca. Tot plegat va funcionar fins a l’any 2005. Les instal·lacions van quedar en desús i ara, amb el canvi de propietat, els nous titulars han tirat endavant l’enderroc de totes les restes. Continue reading

Massachs Obres i Paisatge slu porta més de 20 anys reciclant els residus de la construcció. Vam comprar els primers equips de maquinaria de la provincia de Girona als voltants de 1997.  (enllaç noticia 1997

Actualment ens trobem en període de seguiment i renovació del certificat CE, ampliant el compromís de adaptar-se a les normatives de qualitat Europees. 

 

Proccés transformació runa de formigó en àrid reciclat amb CE

ÀRIDS RECICLATS

La seva producció és un procés de tria selectiva de runa, provinent de la demolició i enderroc d’edificis i paviments, i posterior reciclatge i transformació de la runa, mitjançant gran maquinària, en diversos subproductes d’àrids reciclats.

La certificació CE garanteix un protocol de producció que aconsegueix una bona qualitat dels àrids reciclats obtinguts, que mitjançant els assaigs de laboratori corresponents, demostren les seves característiques tècniques totalment aptes segons les normatives, per diversitat d’usos en obra civil.

 

Transformació de la runa en àrid reciclat:

 

Avantatges:

 • – El consum d’àrids reciclats, esdevé l’últim pas necessari de l’economia circular, aconseguint que el consum d’àrids en la construcció, sigui sostenible pel medi ambient.
 • – El consum d’àrids reciclats, afavoreix el medi ambient reutilitzant els àrids provinent de la runa, en comptes de consumir àrid natural d’extractiva.
 • – El procés de reciclatge i producció, és una actuació de gran valor mediambiental, per gestionar i valoritzar els diferents residus en comptes de soterrar-los en un abocador autoritzat.
 • – Tècnicament i normativament, es poden utilitzar àrids naturals i àrids reciclats aconseguint els mateixos bons resultats. La manca de consum ve donada per la poca previsió en els projectes de l’ús d’àrids reciclats, per la desinformació de la seva qualitat i aplicacions, perquè l’àrid natural es pot aconseguir amb facilitat i abundància a tot el territori (que no, de qualitat) i àrids reciclats només en disposen els gestors de runa que la reciclen en comptes de portar-la a l’abocador de runa.

 

Seguim treballant, doncs, en la linea d’un model constructiu més sostenible que té en compte el medi ambient, l’impacte social-cultural i l’economia.

Exemples d’usos amb àrid reciclat, entre d’altres:

Com a subbase solera formigó

 

Com a terraplé

 

Com a subbase de carrer

 

Com a ferm de camins rurals
Com a material per drenatge de murs

 

Més informació o per tarifes de preus posi’s en contacte.

 

 

 

ÀRID VIST és un paviment continu de formigó amb la grava en superfície d’alta qualitat i amb un acabat d’aspecte totalment natural.

És un sistema de pavimentació que permet seleccionar els àrids, en granulometria i color, per aconseguir un paviment de formigó singular.

Aquest tipus de paviment decoratiu permet urbanitzar els espais amb el mínim d’impacte paisatgístic i amb una perfecta integració a l’entorn.  

 

Detall d’alguns paviments ÀRID VIST amb aspecte natural adequats al seu entorn:

 

 

Aquesta tecnologia permet:

 • – Triar els àrids que es volen veure en superfície.
 • – Perfecta integració paisatgística si s’utilitzen els àrids propis de la geologia de la zona.
 • – Diferenciació d’un recorregut de forma naturalitzada.
 • – Un paviment altament resistent a l’erosió i trànsit rodat.
 • – Gaudir d’un paviment naturalitzat que no necessita manteniment.
 • – Dignificació dels espais urbanitzats amb el mínim impacte al paisatge i la natura.
 • – Tenir un paviment continu singular com alternativa al panot o llamborda.

 

 

Tanmateix, es poden utilitzar àrids d’altres colors i zones, ciment blanc o gris i colorants per aconseguir la textura i cromatisme desitjat:

 

Ideal per actuacions en:

– Voreres dins i fora el nucli urbà

– Camins en zones verdes, jardins i Parcs Naturals

– Places, patis, terrasses i avingudes.

– Senderes, camins de ronda, carrils bici, passeigs maritims.

– Zones arqueològiques.

– Casc antic dels pobles.

– Camins i carrers amb trànsit esporàdic vehicles no pesants.

 

ÀRID VIST, el paviment formigó amb la grava en superfície d’alta qualitat

Per més informació o pressupost posi’s en contacte.