Notícies

El 14 de Març del 2020, el govern d’Espanya va declarar l’estat d’alarma pel COVID-19, segons el Reial Decret 463/2020. El 18 de Març del 2020, el govern d’Espanya aprova el Reial Decret Llei 8/2020, amb les mesures urgents extraordinàries per fer frontal impacte econòmic i social del COVID-19.