Notícies

L’empresa MASSACHS Obres i Paisatge des de fa molts anys que disposa i utilitza el sistema d’estintolament per rases. Aquest equip serveix per la contenció temporal de les terres quan es realitza una excavació a una certa profunditat eliminant el risc de soterrament mentre es treballa en la col·locació de xarxes de serveis.