Notícies

El 14 de Març del 2020, el govern d’Espanya va declarar l’estat d’alarma pel COVID-19, segons el Reial Decret 463/2020. El 18 de Març del 2020, el govern d’Espanya aprova el Reial Decret Llei 8/2020, amb les mesures urgents extraordinàries per fer frontal impacte econòmic i social del COVID-19.

La Geografia de la Costa Brava dificulta la disponibilitat d’espais planers en els jardins de les parcel·les de moltes urbanitzacions. La normativa i el fort impacte ambiental dels murs i les rocalles es fan inviables. La tecnologia de mur verd es la única que respecta el paisatge i garanteix una total integració al mateix.