Notícies

Massachs posa en coneixement de tots els ents locals interessats, que el passat 30 de maig del 2018, va ser publicada al DOGG, núm. 7630, la Resolució TES/1004/2018, de 16 de maig del 2018, per la convocatòria d’ajuts per la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes per… Llegir més